Bos Management Accounting

 

Belasting

 

 •  Directe belasting:

Belasting op inkomen, winst en vermogen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.


- Inkomstenbelasting: particulier, zzp-er, eenmanszaak, V.O.F. 

- Vennootschapsbelasting: BV, NV 

 

 

• Indirecte belasting:

Belasting op uw bedrijfsactiviteit. zoals de BTW en accijnzen. 

 

BTW is een gecompliceerde belasting. Het is daarom van belang om de administratie zodanig in te richten dat er onderscheid gemaakt wordt in de verschillende BTW vormen, met name voor ondernemers die zaken doen met het buitenland.

 


 

Wij bieden voor de belastingadministratie en belastingaangifte:


•   opstellen en indienen van BTW (omzetbelasting) 

•   administreren en het indienen van vennootschapsbelasting 

•   opstellen en indienen van EU BTW 0% aangiften.

•   administreren en het indienen van IB jaaraangifte 

 

 Vraag vrijblijvend een offerte aan

 

 

 

Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal Gemak. Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)

Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150