Bos Management Accounting

 

Algemeen
 

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten geven adviezen op administratief, fiscaal en financieel gebied. Registeraccountantsen Accountant-Administratieconsulenten zijn als enigen bevoegd tot afgifte van accountantsverklaringen bij jaarrekeningen. De belastingconsulent adviseert met name over fiscale vraagstukken. Het administratiekantoor levert administratieve diensten aan het MKB en aan particulieren.

 

 

Wat is Management Accounting?

 Een activiteit waar gegevens worden verzameld, geordend,  geanalyseerd en gerapporteerd aan u, de ondernemer en is bedoeld ter ondersteuning voor uw planning en besturingsactiviteiten.

 

 

Het uitgangspunt van ons is om samen met u een efficiënte en kwalitatief optimale financiële administratie te bewerkstelligen.

 


Wij werken met algemene voorwaarden,
hier vindt u de meest actuele versie.

 

 

 

 

Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal gemak.

Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)

Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150