Bos Management Accounting

 

Salarisadministratie

 

Op basis van de personeelsadministratie vindt de salarisadministratie plaats. Controle salarisstroken, berekening van bruto naar netto, verwerken van wijzigingen personeel vraagt om nauwkeurigheid. Onderdeel hiervan is ook beantwoording van vragen van uw personeel over salaris en alles wat daarmee samenhangt.

 

 

De salarisadministratie omvat:

 

-   Opstellen / wijzigen arbeidsovereenkomst werknemer.

-   Salarisstrook werknemer. 

-   Opstellen en indienen van de loonaangiftes.

 

 Mocht u meer informatie willen mailt u ons dan via ons contactformulier.

 

 

 

 Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal gemak. Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)


Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150