Bos Management Accounting

 

Financiële rapportage

 

Nadat boekhoudgegevens verwerkt zijn en de voor uw onderneming relevante controles zijn uitgevoerd, kan de financiële rapportage opgesteld worden.

 

Wij beschikken over diverse formats en wij kunnen rapportages inrichten naar uw specifieke wensen. Dat leest een stuk gemakkelijker want de rapportage is de weerspiegeling van de gegevens die u belangrijk vindt. En dat kan per maand, kwartaal of eenmaal per jaar. 

 

  

Een greep uit de mogelijkheden:


•   Actuele balans versus vorige periode

•   Resultatenrekening van de periode versus begroting

•   Jaarresultatenrekening tot en met betreffende periode (year to date).

•   Specificatie debiteuren en crediteuren

 We kunnen diverse extra analyses voor u  zorgen, ingericht naar uw wensen.  Mail ons uw specifieke situatie via ons contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

 

 

 

 Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal gemak. Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)

Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150