Bos Management Accounting

 

Planning en Control

 

Een heldere planning & control biedt houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen binnen een organisatie.

 

Planning = strategie

Control = beheersing.

 

De beleidsvoornemens zijn de basis voor het organisatieplan. Van dit plan wordt een meerjarige planning van activiteiten gemaakt. Dit resulteert in een begroting voor het komende jaar alsook een financiële meerjarenraming. Op elk niveau van de onderneming en de onderneming als geheel. Het bewaken van de uitvoering van activiteiten door de  voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de onderneming ‘in control’ blijft.

 


 

Wij leveren de volgende diensten:


•  Begroting en forecast

•  Cashflow analyse

•  Kostprijsberekening en marge

•  Jaarplan

 

 Verder op aanvraag:

 

-  Structurering van het ondernemingsvermogen (aandelen, leningen, reserves en voorzieningen),

- vereisten aan het aandelenkapitaal,

- intercompany leningen,

- intercompany pricing,

- royalties of dividenden.

 

 

 

 Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal gemak. Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)

Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150